TERVETULOA KL-KUNNOSSAPIDON

                        SIVUILLE!YRITYSKOHTAISET KOULUTUKSET

Yrityskohtaisissa koulutuksissa paneudutaan niihin järjestelmiin ja voiteluaineisiin, joita yrityksissänne on.

Tarkastellaan nykyisiä käytäntöjä ja tavoitteita. Laadimme myös yhdessä sopivan koulutuspaketin.

Yleisesti peruspaketti sisältää:

- voiteluaineiden laatuja ja laatuvaatimuksia

- sekoitettavuutta

- puhdistusta

- käyttöikää ja öljyn vaihdon perusteita

- öljyjen analysointia

- rasvavoitelua (manuaalinen, automaattivoitelu, rasvalaatuja)

- voitelujärjestelmien toimintaa

Koulutuksen kesto yhdellä kerralla 4-8 tuntia sisällöstä riippuen.

Ota yhteyttä, niin rakennetaan sopiva koulutuspaketti.
KONSULTOINNIT-Ennakoivan voiteluhuollon suunnittelu

-Voiteluaineiden kartoitukset

-Voitelujärjestelmien suunnittelu (öljy- ja rasvavoitelu)

-Öljyanalyysien tarkastelu

KURSSIT

  - Voitelu ja voiteluhuolto

  - Öljyn diagnostiikka

  - Kuumaöljyjärjestelmät

  - Muuntajaöljyn käytönaikainen huolto

  - Kokonaisvaltaisen ennakoivan voiteluhuollon suunnittelu

       PITKÄN KOKEMUKSEN      OMAAVIA YHTEISTYÖ-PARTNEREITA


mm. Fluidehouse Oy, KiL-Yhtiöt Oy, VP-Diagnose, Ruotsi, Neste Oil, PL-Projektit Oy, Pamas Oy, Univar Oy (Shell), AX-Suunnittelu Oy, Kastep Oy, Kleentek Ab, 


Hyvän asiantuntemuksen perustana on pitkän ajan kokemukset voiteluhuollosta ja voitelusta, mutta ilman hyviä, osaavia yhteistyökumppaneita se ei olisi mahdollista. Hyvä asiantuntijaverkosto on luotu monien vuosien aikana, niin kotimaan osaajista kuin ulkomailtakin. Useat yhteistyökumppanit ovat myös mukana luennoitsijoina koulutustilaisuuksissa.

Yhteistyökumppaneita on eri öljylaboratoriot, öljynpuhdistukseen erikoistuneet yritykset, turbiiniasiantuntijat, paperi- ja kartonkikoneiden voitelujärjestelmien toimittajat jne.

Jätä voiteluhuoltohuolet ammattilaisille