Kuumaöljyjärjestemien hyvät ja huonot uutiset

KUUMAÖLJYJÄRJESTELMIEN HYVÄT JA HUONOT UUTISET

Aloitetaan ensin hyvistä. Hyvää on se, että kuumaöljyjärjestelmien merkitys; tärkeänä tuotannon osana; on saanut enemmän huomiota.

On aloitettu päivittämään ja ohjeistamaan vanhempia järjestelmiä, joista on kokonaan tai sitten osittain puuttunut teknisiä tietoja, käynnistys- ja huolto-ohjeet jne. Vastuut laitoksen käynnistä (käynnin valvojat) on tarkennettu ja uudelleen ohjeistettu.

Niinpä onkin erittäin hyvä uutinen se, että ensimmäinen Suomessa julkaistava kirja Kuumaöljytekniikasta ilmestyy syksyllä 2020. Kirja on suunnattu kuumaöljyn käyttäjille ja opiskelijoille.

Opiskelusta sen verran, että ei kuumaöljytekniikkaa juurikaan kouluissa opeteta vaan sen oppiminen jää itseopiskeluun ja kokemuksiin, joita työn ohella saadaan. Käytönvalvojien koulutusta toteuttaa mm. AEL ja koulutuksien ajankohdista ja sisällöistä saa tietoa AEL:n omien sivujen kautta.

Kuumaöljytekniikka -kirjasta vielä se, että sitä ovat tehneet yhdessä allekirjoittaneen kanssa Seppo Lähteenmäki. Asiantuntijoina ovat olleet myös Heikki Kuokka (Kastep), Kimmo Närhi (AX-Suunnittelu) ja Jukka Kauppinen (AEL). Kustantajana on Tammertekniikka.

Parannettavaakin on paljon. Lähdetään vaikka siitä, että kuumaöljyn käyttöä voisi hyvin lisätä. Keski-Euroopassa mm. monissa leipomoissa on käytössä kuumaöljyjärjestelmiä uunien lämmittämiseen. Suomessa ei taida olla yhtään tällaista kuumaöljyjärjestelmällä lämmitettävää uunia. Sen käytön laajentamista ovat haitanneet kalliit huolto- ja korjauskustannukset. Nämä johtuvat siitä, että ei ole ollut riittävää osaamista kuumaöljyjärjestelmien suunnittelussa, hankinnassa ja huollon toteutuksissa.

Kuumaöljylaitos on oikein käytettynä ja huollettuna toimiva kokonaisuus. Niin kuumaöljylaitosten kuin useiden muidenkin teollisuuden laitosten hyvän käyttövarmuuden kannalta on tärkeää, että tiedot, joita eläköityvillä asiantuntijoilla on, saadaan dokumentoitua tuleville vastuuhenkilöille, ettei heidän tarvitse toistaa aikaisempia virheitä.

Eräs tyypillinen virhe kuumaöljyjärjestelmän hankinnassa on se, että se on hankittu "palasina" eli on useita toimittajia, jolloin niiden yhteensovittaminen on ongelmallista.

Ongelmia on ollut mm:

  • polttimen liekin säädössä
  • kattilarakenteessa
  • paisuntasäiliön toimivuudessa
  • öljyn kunnon seurannassa ja puhdistuksessa
  • pumppuvauriot johtuen öljyn epäpuhtauksista
  • puutteelliset huolto- ja käyttöohjeet.

Kuumaöljykurssilla Heikki Kuokka esitelmöi pumpuista ja hänen painava viestinsä oli se, että on kolme tärkeintä tekijää, jotka vaikuttavat pumppujen käyttöön ja ikään ja ne ovat

  • Puhdas öljy
  • Puhdas öljy
  • Puhdas öljy.

Puhdas öljy on ratkaisevin tekijä niin pumppujen kuin järjestelmän luotettavuuden kannalta. Kuumaöljyssä; korkean lämpötilan johdosta; syntyy paljon ns. krakkaantumistuotteita, öljyn palamistuotteita. Krakkaantumisen lisäksi syntyy myös lietettä. Ja kun happea on läsnä, niin myös hapettumistuotteita.

Nämä epäpuhtaudet tarttuvat putkiston seinämiin, venttiileihin, nostavat viskositeettia, jolloin virtausnopeudet pienenevät jne. Näiden epäpuhtauksien koot ovat pieniä. Suurin osa < 1 mikronia. Niiden erottamiseen toistaiseksi paras keino on sähköstaattinen menetelmä, koska sillä voidaan erottaa epäpuhtauksia öljystä aina 0,01 mikronista alkaen kaikki ne epäpuhtaudet, jotka eivät ole liuenneena öljyssä.

Pitämällä huolta öljyn puhtaudesta, alhaisesta vesipitoisuudesta ja mahdollisimman pienestä hapen määrästä öljyssä ja ennen kaikkea huolehtia polttimen oikeasta liekistä eli ei siis ylitetä sallittua max. öljyfilmin lämpötilaa, voidaan öljyn käyttöikää lisätä normaalista 5-6 vuodesta 15 vuoteen.

Kun vielä tehdään riittävät käytön aikaiset öljyn ja järjestelmän kunnon analyysit saadaan hyvä käyttövarmuus, säästetään euroja ja vähennetään öljyn vaihdosta johtuvia ympäristöhaittoja.

Sanoisin vielä lopuksi, että "Hyvä uutinen" on se, että on paljon asioita, joilla voimme parantaa ja lisätä kuumaöljyjärjestelmien käytettävyyttä ja käyttöä. Ja erittäin hyvä uutinen, on se, että ensimmäinen Suomessa julkaistava kirja Kuumaöljytekniikasta ilmestyy syksyllä 2020.

Tammertekniikka toimii kirjan kustantajana. Lisätietoa kirjasta on myös www - sivuilla: https://www.amk-kustannus.fi/tuotteet/uutuudet.

Kirjaa odotellessa!