Palvelut

Ennakoiva voiteluhuolto Laatimalla yritys- ja tehdaskohtaiset yhdenmukaiset ennakoivan voiteluhuollon ohjeet voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä materiaalikustannuksissa ja lisääntyvänä käyttövarmuutena.


 

Kokonaisvaltainen ennakkohuolto sisältää monia osa-alueita. Niitä ovat esim:

 • voiteluöljyn hankinta
 • voiteluöljyn hankinta, käsittely ja vastaanotto
 • analysointi ja kunnon valvonta
 • voiteluöljyn huolto
 • voiteluöljyn pitkäaikainen käyttö
 • öljyn ja järjestelmän puhdistus
 • öljyn vaihdot ja huuhtelut
 • voitelujärjestelmien vaatimuksia
 • rasvavoitelu ja siihen liittyvät asiat
 • omat voiteluhuollon standardit
 • ympäristön riskit
 • tavoitteet ja saavutettavat säästöt voiteluhuollolla
 • koulutukset
 

Koulutukset ja konsultoinnit

Olen yli 20 vuoden ajan suunnitellut ja toteuttanut useita koulutuksia niin valtakunnallisesti kuin yrityskohtaisestikin. Olen laatinut useita ohjekirjoja yrityskohtaisesti ja ollut mukana alaan liittyvien oppikirjojen laadinnassa.


 

ENNAKOIVAN VOITELUHUOLLON PERUSKURSSI Hotelli Tornissa, Tre.

14.-15.2.2019

Ammattitaitoinen, asiakaslähtöinen, ratkaisuihin perustuva kurssi!

KIITOKSET kaikille osallistujille. 

Tervetuloa jatkokurssille

25.-26.4.2019

Lisätietoja ja materiaalia:

kl-kunnossapito@outlook.com

Kimmo Leola 044-975 2049
Yrityskohtaiset koulutukset

- voiteluaineiden laatuja ja laatuvaatimuksia

- sekoitettavuutta

- puhdistusta

- käyttöikää ja öljyn vaihdon perusteita

- öljyjen analysointia

- rasvavoitelua (manuaalinen, automaattivoitelu, rasvalaatuja)

- voitelujärjestelmien toimintaa

Koulutuksen kesto yhdellä kerralla 4-8 tuntia sisällöstä riippuen.

 


JATKOKURSSILLA 25.-26.4.-19 paneudutaan ennakoivan voiteluhuollon suunnitteluun, laitehankintaan, dokumentaatioon ja seurannan suunnitteluun. Järjestelmien hankinnassa jää usein huomioimatta riittävät dokumentit ja ohjeet, jotka ovat edellytyksenä hyvälle kunnon seurannalle, revision suunnittelulle ja muita teknisiä tietoja, joita tarvitaan korjausten ja tarkastusten yhteydessä.

Jatkokurssilla suunnittelemme yhdessä LAAKERIVOITELUJÄRJESTELMÄÄ: mitä meidän on tiedettävä, että saadaan toimiva kokonaisuus.